top of page

Privacy Reglement


Big Band Budel, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als vereniging onder de naam 'Triple-B, Big band', hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Big Band Budel verwerkt enkel de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen zoals benoemd in dit privacy reglement.
 

Algemene contactgegevens:
Poelderstraat 9 
6023AZ Budel-Schoot
0495 494 290

Doelen waarvoor we persoonsgegevens verwerken
 

Big Band Budel verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid of donateur bent van de vereniging, of omdat je de gegevens zelf hebt verstrekt.
 

Persoonsgegevens worden door de bigband verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Leden- en donateursadministratie, inclusief het afhandelen van betalingen voor het lidmaatschap of donaties

 • Registratie bestuursleden bij de Kamer van Koophandel

 • Communicatie over verenigingsnieuws en activiteiten, inclusief het benaderen van (gast)muzikanten

 • Organisatie van muzikale activiteiten zoals overeengekomen met de betrokkene(n)

Type persoonsgegevens die we verwerken
 

Voor bovenstaande doelen kan de bigband de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • e-Mailadres

 • Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden
 

Big Band Budel verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen, behalve als je toestemming geeft dit wel te doen of bij een wettelijke verplichting. 
 

We delen jouw gegevens dus niet met bijvoorbeeld andere bigbands, zonder jouw medeweten. Alleen bij een wettelijke verplichting verstrekken we gegevens zonder jouw medeweten, bijvoorbeeld als de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij de bigband opvraagt. 
 

Als Big Band Budel bedrijven opdracht geven om jouw gegevens te verwerken, dan sluit de bigband met deze bedrijven een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als omschreven in dit privacy reglement. Big Band Budel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Big Band Budel gebruikt op haar website technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 

Big Band Budel bewaart al je persoonsgegevens 2 jaar nadat je de laatste keer in onze bigband meespeelde of nadat je op een ander wijze betrokken was bij de muzikale activiteiten van de bigband. Na deze periode bewaart de bigband alleen je naam, telefoonnummer en mailadres, zodat we contact met je kunnen opnemen voor bijvoorbeeld een jubileumconcert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Big Band Budel of kun je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de bigband een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens naar jou of naar iemand anders te sturen. Om gebruik te maken van een van deze rechten, mail je naar Rian.muziek@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 

Big Band Budel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Rian.muziek@gmail.com. Big Band Budel wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

bottom of page